ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ "International Life Α.Ε.Α.Ζ."

Πεδία αναζήτησης

Εισάγετε τον αριθμό του ασφαλιστήριου συμβολαίου σας.
Αριθμός Συμβολαίου:  *
* σε περίπτωση που περιέχει γράμματα παρακαλούμε εισάγετέ τα στα Αγγλικά
Εισάγετε τον Μοναδικό Κωδικό Ταυτοποίησης από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής.
Μοναδικός Κωδικός Ταυτοποίησης:  *
   Οδηγίες
1. Στο 1o πεδίο καταχωρείται ο αριθμός συμβολαίου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. ΠΡΟΣΟΧΗ! όχι αριθμό αίτησης ή αριθμό αναγγελίας της απαίτησης.
2. Στο 2o πεδίο καταχωρείται ο Μοναδικός Κωδικός Ταυτοποίησης όπως αυτός εμφανίζεται στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση (ΚΔΑ) της Υπό Εκκαθάριση International Life Α.Ε.Α.Ζ.
3. Για την ολοκλήρωση της αναζήτησης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση και των δύο πεδίων.
4. Για κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να γίνει ξεχωριστή αναζήτηση.

Πρέπει να προηγηθεί αναζήτηση στην Κατάσταση Δικαιούχων από Ασφάλιση Κλάδου Ζωής (www.inlife.gr) για την απόκτηση Μοναδικού Κωδικού Ταυτοποίησης.