Τελευταία νέα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
14/05/2024Πρόσκληση στην Τακτική Συνέλευση Μελών 2024
05/05/2023Πρόσκληση σε Τακτική Συνέλευση Μελών
10/03/2023Νόμος 4972/2022- Ασπίς Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α.
17/02/2023Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνέλευση Μελών
28/09/2022Πρόσκληση σε Συνέλευση Μελών για την εκλογή αιρετών μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής
08/02/2021ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Νόμος 4714/2020 - Ασπίς Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α.
08/02/2021ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - International Life Α.Ε.Α.Ζ.
08/09/2020Ανακοίνωση τροποποίησης νόμου 3867/2010
27/12/2019ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - International Life Α.Ε.Α.Ζ.
08/10/2019ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - International Life Α.Ε.Α.Ζ.
01/08/2019ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ International Life Α.Ε.Α.Ζ.
01/08/2019ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - International Life Α.Ε.Α.Ζ.
28/02/2019ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - International Life Α.Ε.Α.Ζ.
03/12/2018ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - International Life Α.Ε.Α.Ζ.
30/06/2017ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - International Life Α.Ε.Α.Ζ.
22/05/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - International Life Α.Ε.Α.Ζ.
17/05/2017ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - International Life Α.Ε.Α.Ζ.
27/04/2014Ανακοίνωση πρόσκλησης ορκωτών ελεγκτών
11/04/2016Πρόσκληση για γνωμοδότηση
22/04/2014Εξέλιξη διαδικασίας αποζημίωσης απαιτήσεων της ασφαλιστικής εταιρίας VDV
27/03/2014Πρόσκληση υποβολής προσφοράς ελέγχου οικονομικών καταστάσεων
01/03/2013ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
13/02/2013ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - «V.D.V. LEBEN INTERNATIONAL Α.Ε.Α.Ζ.»
03/09/2012ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - «V.D.V. LEBEN INTERNATIONAL Α.Ε.Α.Ζ.»
03/05/2012ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - «V.D.V. LEBEN INTERNATIONAL Α.Ε.Α.Ζ.»
31/01/2012ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
31/01/2012ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - «V.D.V. LEBEN INTERNATIONAL Α.Ε.Α.Ζ.»
09/12/2011ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - «V.D.V. LEBEN INTERNATIONAL Α.Ε.Α.Ζ.»
09/09/2011ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ «VDV Leben International Α.Ε.Α.Ζ.» από 09/09/2011 έως 09/12/2011
08/09/2011ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - «V.D.V. LEBEN INTERNATIONAL A.E.A.Z»
03/08/2011ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - «V.D.V. Leben International Α.Ε.Α.Ζ.»
06/06/2011ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - «V.D.V. LEBEN INTERNATIONAL A.E.A.Z»
19/04/2011ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - «V.D.V. Leben International Α.Ε.Α.Ζ.»
14/03/2011ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ «V.D.V. Leben International Α.Ε.Α.Ζ.»
11/03/2011ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ VDV LEBEN INTERNATIONAL AEAZ (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) (Greek Version)
AN DIE VERSICHERTEN VDV LEBEN INTERNATIONAL AEAZ (IN LIQUIDATION) (German Version)
04/03/2011ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ