Μέλη Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής

Μέλη του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής

Μέλη του Εγγυητικού καθίστανται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως, από την έναρξη ισχύος του νόμου 3867/2010 όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών ζωής και περιγράφονται αναλυτικά στο αρ.6 του νόμου 3867/2010.

Κατάλογος μελών Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
α/α
Εταιρία Ηλεκτρονική διεύθυνση
1
ALLIANZ ΕΛΛΑΣ M.Α.Α.Ε. www.allianz.com.gr
2
ALPHALIFE Α.Α.Ε.Ζ. www.alphalife.gr
3
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. www.metlife.gr 
4
Α.Ε.Ε.Γ.Α., Η ΕΘΝΙΚΗ www.ethniki-asfalistiki.gr 
5
EUROLIFE FFH M.Α.Ε.Α.Ζ. www.eurolife.gr
6
CREDIT AGRICOLE Μ.Α.Α.Ε.Ζ. www.ca-life.gr
7
ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Α.Ε. www.minetta.gr 
8
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Ε.Γ.Α. www.europaikipisti.gr 
9
GENERALI HELLAS Α.Α.Ε. www.generali.gr 
10
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. www.groupama-phoenix.com
11
NN E.M.A.A.E.Z. www.nnhellas.gr
12
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Α.Ε. ΖΩΗΣ Α.Ε. www.interamerican.gr 
13
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε.Ζ. www.intersalonica.gr 
14
CNP ΖΩΗΣ M.A.A.E. www.cnpzois.com 
15
ΟΡΙΖΩΝ Μ.Α.Ε.Γ.Α. www.orizonins.gr
16
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. www.syneteristiki.gr  
17
ERGO Α.M.Α.Ε. www.ergohellas.gr 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
18
METLIFE EUROPE LTD  
19
CNP CYPRIALIFE LTD www.cnpcyprialife.com  
20
PRUDENTIAL INTERNATIONAL ASSURANCE PLC  
21
SWISS LIFE LUXEMBOURG SA  
22
UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG www.uniqagroup.com
23
CARDIF LUX VIE www.cardifluxvie.com
24
RED SANDS LIFE ASSURANCE COMPANY Ltd www.redsands.gi
25
UTMOST PANEUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY www.utmostinternational.com
26
THE ONELIFE COMPANY SA www.onelife.eu.com
27
SOCIETA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI www.realemutua.it
28
ANCORIA INSURANCE PUBLIC LIMITED www.ancoria.com
29
LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A. eu.lombardinternational.com
30
OCTIUM LIFE DESIGNED ACTIVITY COMPANY www.octiumgroup.com/our-group/octium-life-dac/
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
31
ALLIANZ GLOBAL LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY www.allianzgloballife.com
32
EUROLIFE Ltd - ΚΥΠΡΟΥ ΖΩΗΣ www.eurolife.com.cy