Μέλη Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής

Μέλη του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής

Μέλη του Εγγυητικού καθίστανται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως, από την έναρξη ισχύος του νόμου 3867/2010 όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών ζωής και περιγράφονται αναλυτικά στο αρ.6 του νόμου 3867/2010.

Κατάλογος μελών Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
α/α
Εταιρία Ηλεκτρονική διεύθυνση
1
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ M.Α.Α.Ε. www.allianz.com.gr
2
ALPHALIFE Α.Α.Ε.Ζ. www.alphalife.gr
3
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. www.atlantiki.gr 
4
Α.Ε.Ε.Γ.Α., Η ΕΘΝΙΚΗ www.ethniki-asfalistiki.gr 
5
EUROLIFE FFH M.Α.Ε.Α.Ζ. www.eurolife.gr
6
CREDIT AGRICOLE Μ.Α.Α.Ε.Ζ. www.ca-life.gr
7
ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Α.Ε. www.minetta.gr 
8
GENERALI HELLAS Α.Α.Ε. www.generali.gr 
9
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. www.groupama.gr
10
NN E.M.A.A.E.Z. www.nnhellas.gr
11
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Α.Ε. ΖΩΗΣ Α.Ε. www.interamerican.gr 
12
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε.Ζ. www.intersalonica.gr 
13
CNP ΖΩΗΣ M.A.A.E. www.cnpzois.com 
14
ΟΡΙΖΩΝ Μ.Α.Ε.Γ.Α. www.orizonins.gr
15
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. www.syneteristiki.gr  
16
ERGO Α.M.Α.Ε. www.ergohellas.gr 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
17
METLIFE EUROPE LTD  
18
CNP CYPRIALIFE LTD www.cnpcyprialife.com  
19
PRUDENTIAL INTERNATIONAL ASSURANCE PLC  
20
SWISS LIFE LUXEMBOURG SA  
21
UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG www.uniqagroup.com
22
CARDIF LUX VIE www.cardifluxvie.com
23
RED SANDS LIFE ASSURANCE COMPANY Ltd www.redsands.gi
24
UTMOST PANEUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY www.utmostinternational.com
25
THE ONELIFE COMPANY SA www.onelife.eu.com
26
SOCIETA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI www.realemutua.it
27
ANCORIA INSURANCE PUBLIC LIMITED www.ancoria.com
28
LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A. eu.lombardinternational.com
29
OCTIUM LIFE DESIGNED ACTIVITY COMPANY www.octiumgroup.com/our-group/octium-life-dac/
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
30
ALLIANZ GLOBAL LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY www.allianzgloballife.com
31
EUROLIFE Ltd - ΚΥΠΡΟΥ ΖΩΗΣ www.eurolife.com.cy