Μέλη Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής

Μέλη του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής

Μέλη του Εγγυητικού καθίστανται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως, από την έναρξη ισχύος του νόμου 3867/2010 όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών ζωής και περιγράφονται αναλυτικά στο αρ.6 του νόμου 3867/2010.

Κατάλογος μελών Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
α/α
Εταιρία Ηλεκτρονική διεύθυνση
1
ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. www.agroins.com
2
ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. www.allianz.gr
3
ALPHALIFE Α.Α.Ε.Ζ. www.alphalife.gr
4
METLIFE ALICO www.metlifealico.gr 
5
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. www.atlantiki.gr
6
AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. www.axa-insurance.gr
7
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. www.ethniki-asfalistiki.gr 
8
EFG EUROLIFE Α.Ε.Α.Ζ. www.eurolife.gr
9
CREDIT AGRICOLE Α.Α.Ε.Ζ. www.ca-life.gr
10
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. – ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ www.minetta.gr 
11
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. www.europaikipisti.gr 
12
GENERALI HELLAS Α.Α.Ε. www.generali.gr 
13
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. www.groupama-phoenix.com
14
ΙΜΠΕΡΙΟ ΛΑΪΦ Α.Ε. ΖΩΗΣ  
15
ING Ε.Α.Α.Ε.Ζ. www.ing.gr
16
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Α.Ε. ΖΩΗΣ Α.Ε. www.interamerican.gr 
17
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Α.Ζ. www.inlife.gr
18
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε.Ζ. www.intersalonica.gr 
19
ΚΥΠΡΟΥ ΖΩΗΣ www.bankofcyprus.gr
20
CNP LAIKI ΖΩΗΣ www.cnplaikilife.com 
21
ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α. www.orizonins.gr
22
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. www.syneteristiki.gr  
23
ERGO Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ www.ergohellas.gr 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
24
METLIFE EUROPE LTD  
25
LAIKI CYPRIALIFE LTD www.laikicyprialife.com  
26
PRUDENTIAL INTERNATIONAL ASSURANCE PLC