Μέλη Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής

Μέλη του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής

Μέλη του Εγγυητικού καθίστανται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως, από την έναρξη ισχύος του νόμου 3867/2010 όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών ζωής και περιγράφονται αναλυτικά στο αρ.6 του νόμου 3867/2010.

Κατάλογος μελών Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
α/α
Εταιρία Ηλεκτρονική διεύθυνση
1
ALLIANZ ΕΛΛΑΣ M.Α.Α.Ε. www.allianz.com.gr
2
ALPHALIFE Α.Α.Ε.Ζ. www.alphalife.gr
3
METLIFE A.E.A.Z. www.metlife.gr 
4
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. www.atlantiki.gr
5
AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. www.axa.gr
6
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. www.ethniki-asfalistiki.gr 
7
EUROLIFE FFH M.Α.Ε.Α.Ζ. www.eurolife.gr
8
CREDIT AGRICOLE Α.Α.Ε.Ζ. www.ca-life.gr
9
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. – ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ www.minetta.gr 
10
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. www.europaikipisti.gr 
11
GENERALI HELLAS Α.Α.Ε. www.generali.gr 
12
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. www.groupama-phoenix.com
13
NN E.M.A.A.E.Z www.nnhellas.gr
14
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Α.Ε. ΖΩΗΣ Α.Ε. www.interamerican.gr 
15
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε.Ζ. www.intersalonica.gr 
16
CNP ΖΩΗΣ M.A.A.E. www.cnpzois.com 
17
ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α. www.orizonins.gr
18
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. www.syneteristiki.gr  
19
ERGO Α.M.Α.Ε. www.ergohellas.gr 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
20
METLIFE EUROPE LTD  
21
CNP CYPRIALIFE LTD www.cnpcyprialife.com  
22
PRUDENTIAL INTERNATIONAL ASSURANCE PLC  
23
SWISS LIFE LUXEMBOURG SA  
24
UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG  
25
CARDIF LUX VIE www.cardifluxvie.com
26
RED SANDS LIFE ASSURANCE COMPANY Ltd www.redsands.gi
27
UTMOST PANEUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY  
28
THE ONELIFE COMPANY SA www.onelife.eu.com
29
REALE MUTUA SOCIETA  
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
30
ALLIANZ GLOBAL LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY www.allianzgloballife.com
31
EUROLIFE Ltd - ΚΥΠΡΟΥ ΖΩΗΣ www.eurolife.com.cy