Μέλη Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής

Μέλη του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής

Μέλη του Εγγυητικού καθίστανται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως, από την έναρξη ισχύος του νόμου 3867/2010 όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών ζωής και περιγράφονται αναλυτικά στο αρ.6 του νόμου 3867/2010.

Κατάλογος μελών Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
α/α
Εταιρία Ηλεκτρονική διεύθυνση
1
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ M.Α.Α.Ε. www.allianz.com.gr
2
ALPHALIFE Α.Α.Ε.Ζ. www.alphalife.gr
3
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. www.atlantiki.gr 
4
Α.Ε.Ε.Γ.Α., Η ΕΘΝΙΚΗ www.ethniki-asfalistiki.gr 
5
EUROLIFE FFH M.Α.Ε.Α.Ζ. www.eurolife.gr
6
CREDIT AGRICOLE Μ.Α.Α.Ε.Ζ. www.ca-life.gr
7
ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Α.Ε. www.minetta.gr 
8
GENERALI HELLAS Α.Α.Ε. www.generali.gr 
9
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. www.groupama.gr
10
NN E.M.A.A.E.Z. www.nnhellas.gr
11
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. www.interamerican.gr 
12
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε.Ζ. www.intersalonica.gr 
13
CNP ΖΩΗΣ M.A.A.E. www.cnpzois.com 
14
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. www.syneteristiki.gr  
15
ERGO Α.M.Α.Ε. www.ergohellas.gr 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
16
METLIFE EUROPE LTD  
17
CNP CYPRIALIFE LTD www.cnpcyprialife.com  
18
PRUDENTIAL INTERNATIONAL ASSURANCE PLC  
19
SWISS LIFE LUXEMBOURG SA  
20
UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG www.uniqagroup.com
21
CARDIF LUX VIE www.cardifluxvie.com
22
RED SANDS LIFE ASSURANCE COMPANY Ltd www.redsands.gi
23
UTMOST PANEUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY www.utmostinternational.com
24
THE ONELIFE COMPANY SA www.onelife.eu.com
25
SOCIETA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI www.realemutua.it
26
ANCORIA INSURANCE PUBLIC LIMITED www.ancoria.com
27
LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A. eu.lombardinternational.com
28
OCTIUM LIFE DESIGNED ACTIVITY COMPANY www.octiumgroup.com/our-group/octium-life-dac/
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
29
ALLIANZ GLOBAL LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY www.allianzgloballife.com
30
EUROLIFE Ltd - ΚΥΠΡΟΥ ΖΩΗΣ www.eurolife.com.cy