Μέλη Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής

Μέλη του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής

Μέλη του Εγγυητικού καθίστανται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως, από την έναρξη ισχύος του νόμου 3867/2010 όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών ζωής και περιγράφονται αναλυτικά στο αρ.6 του νόμου 3867/2010.

Κατάλογος μελών Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
α/α
Εταιρία Ηλεκτρονική διεύθυνση
1
ALLIANZ ΕΛΛΑΣ M.Α.Α.Ε. www.allianz.com.gr
2
ALPHALIFE Α.Α.Ε.Ζ. www.alphalife.gr
3
NN HELLAS II E.M.A.A.E.Z. www.metlife.gr 
4
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. www.atlantiki.gr
5
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. www.ethniki-asfalistiki.gr 
6
EUROLIFE FFH M.Α.Ε.Α.Ζ. www.eurolife.gr
7
CREDIT AGRICOLE Α.Α.Ε.Ζ. www.ca-life.gr
8
ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Α.Ε. www.minetta.gr 
9
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. www.europaikipisti.gr 
10
GENERALI HELLAS Α.Α.Ε. www.generali.gr 
11
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. www.groupama-phoenix.com
12
NN E.M.A.A.E.Z. www.nnhellas.gr
13
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Α.Ε. ΖΩΗΣ Α.Ε. www.interamerican.gr 
14
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε.Ζ. www.intersalonica.gr 
15
CNP ΖΩΗΣ M.A.A.E. www.cnpzois.com 
16
ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α. www.orizonins.gr
17
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. www.syneteristiki.gr  
18
ERGO Α.M.Α.Ε. www.ergohellas.gr 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
19
METLIFE EUROPE LTD  
20
CNP CYPRIALIFE LTD www.cnpcyprialife.com  
21
PRUDENTIAL INTERNATIONAL ASSURANCE PLC  
22
SWISS LIFE LUXEMBOURG SA  
23
UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG  
24
CARDIF LUX VIE www.cardifluxvie.com
25
RED SANDS LIFE ASSURANCE COMPANY Ltd www.redsands.gi
26
UTMOST PANEUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY  
27
THE ONELIFE COMPANY SA www.onelife.eu.com
28
SOCIETA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI  
29
ANCORIA INSURANCE PUBLIC LIMITED www.ancoria.com
30
LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A.  
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
31
ALLIANZ GLOBAL LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY www.allianzgloballife.com
32
EUROLIFE Ltd - ΚΥΠΡΟΥ ΖΩΗΣ www.eurolife.com.cy